...geodézii se věnujeme více než 30 let

Radon

  • detailní radonový průzkum pro novou výstavbu (stanovení radonového indexu pozemku jako nedílné součásti stavebního řízení, resp. územního rozhodnutí)

 

© Geodeta Litomyšl ▪ design 2014 © regrafika