...geodézii se věnujeme více než 30 let

Geodetické práce ve stavebnictví

Vytyčení stavby

  • vytyčení půdorysu rodinného domu v terénu dle projektu (nabízíme zajištění polohy rohů na lavičky)
  • vytyčení půdorysu průmyslové budovy, přístavby budovy v terénu dle projektu
  • vytyčení polohy a tvaru komunikace v terénu dle projektu
  • vytyčení polohy a tvaru vodního toku, rybníka v terénu dle projektu
  • určení výškových bodů

Zákazníkovi předáme vytyčovací protokol ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

 

Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby

  • zaměření skutečného provedení stavby
  • aktualizace technické mapy obce (TMO)

Od 1. 1. 2014 je ve vybraných obcích povinnost vlastníka stavby dodat ke kolaudaci (resp. souhlasu s užíváním stavby) nejen geometrický plán, ale i akceptační protokol. K získání akceptačního protokolu je nutné provést aktualizaci TMO, tzn. objednat si u geodeta i zaměření skutečného provedení stavby (polohopis i výškopis).

Tuto povinnost mají vlastníci staveb např. ve městech Litomyšl a Polička. (viz vyhlášky měst v odkazech)

 

Zaměření trasy a přípojek inženýrských sítí

 

Zajišťování funkce odpovědného geodeta

  • úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

 

 

© Geodeta Litomyšl ▪ design 2014 © regrafika