...geodézii se věnujeme více než 30 let

Mapové podklady pro projektovou dokumentaci

 

Vyhotovujeme mapové podklady pro veškerou projekční činnost v digitální i analogové podobě.

Provádíme zaměření situace polohopisu a výškopisu v systému JTSK a Bpv (výškový systém Balt po vyrovnání).

Vyhotovený mapový podklad lze doplnit o podrobnosti dle požadavků architekta nebo projektanta.

 

 

© Geodeta Litomyšl ▪ design 2014 © regrafika